Mercedes-Benz Club Management

72 klubber fordelt over hele verden!

Mercedes-Benz Club Management (MBCM) er "moderklubben" for alle Mercedes-Benz merkeklubber.

Medlemmene i merkeklubbene våre er våre beste ambassadører for merket med stjerne! - MBCM koordiner dette globale PR potensialet og sørger for sympatisk konformitet når vi trer frem i offentligheten.

Ved hjelp av de mange aktivitetene MBCM koordiner blir samhørigheten mellom klubbene og merket Mercedes-Benz ytterligere forsterket. Rollen medlemmene har som budbringere, multiplikatorer og kunder blir konsekvent nyttet. Ved å stille tjenester til rådighet for klubbene forvalter MBCM historien til verdens eldste bilprodusent. Mercedes-Benz er tradisjon og omsorg, historisk, som også i dag og slik vi også vil være det i fremtiden

Aktiviteter

 • Å lede en sentral Mercedes-Benz Klubborganisasjon.
 • Definere, iverksette, gjennomføre og sørge for at rettigheter og plikter som MBCM og medlemsklubbene er blitt enige om gjennomføres.
 • Koordinere arrangement verden over for Daimler og Mercedes-Benz klubbene.
 • Hjelpe klubbene med å overholde CI/CD-rettningslinjene ved offentlige arrangement, samt å sørge for at nødvendige kvalitetsstandarder overholdes.
 • Planlegging, organisering og gjennomføring av egne arrangement for Mercedes-Benz klubbene.
 • Oppfordre og rettlede klubbene til å arbeide med det formålet for øyet å styrke merke-imaget til Mercedes-Benz.
 • Haut
 • Imprimer
 • envoyer à un ami
 • favori
 • RSS